За нас

Кои сме ние

 

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече седем години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки.

01. Издания

Специализирано списание“ЗОП+“ водещо периодично издание в областа на обществените поръчки.

Библиотека ЗОП+ – сборници и справочни издания.

02. Комплексни консултации

Консултанстка и правна помощ в областа на Обществените поръчки.

Виртуален ЗОП+ асистент по е-поръчки в ЦАИС ЕОП

03. Обучения

Специализирани обучения – семинари и вебинари за практическа знания и умения по електронни обществени поръчки. 

Тематични акценти за възложители и за участници в процедури по ЗОП

консултанти

Екип от професионалисти

Ивайло Стоянов

гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП)

Притежава дългогодишен опит в областта на възлагането и контрола на обществените поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” и Отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръководител на вътрешния одит на „ВиК” ЕАД – София и други. Преподавател по обществени поръчки в Националния институт на правосъдието, Института по публична администрация, Школата по публични финанси и др. Автор на множество публикации в областта на обществените поръчки.

Йордан Халаджов

Йордан Халаджов

Зам. Председател на УС на НСЕОП.

Притежава магистърска степен по публична администрация. Към момента е началник на отдел “Правно-нормативно обслужване, проекти, програми и обществени поръчки”, дирекция “Административно информационно и правно обслужване”

Има опит в Министерство на труда и социалната политика – УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 като държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, както и опит в Агенция по обществени поръчки като главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”. Вписан в списъка на външни експерти към АОП по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.

Доказан успех

Цифрите не лъжат

С всяка следваща година списание „ЗОП ПЛЮС” се утвърждава като водеща медия в областта на обществените поръчки и предпочитан избор при правните издания, обучителните събития, консултантската помощ и предоставянето на специализирана информация за професионалистите по ЗОП. Услугите ни и едноименният електронен портал привличат все повече приятели, партньори и съмишленици в разрастващата се общност на „ЗОП ПЛЮС“ – десетки хиляди експерти, възложители и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, с които се подкрепяме и осъществяваме полезно сътрудничество.

Проведени обучения: семинари, уебинари и на място

Издадени броеве на специализираното списание ЗОП+

Издадени специализирани материали

Решени практически казуси и отговори на специфични въпроси

нашите предимства

Какво правим най-добре за Вас

Водещи експерти

В нашият екип има водещи експерти в областа на Обществените поръчки

Актуални обучения

Провеждаме семинари и различни типове обучения с актуални теми от практиката 

i

Специализирано сп. ЗОП+

Списание ЗОП+ е официално издание на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки

l

Консутации

Комплексно и компетентно съдействие  за цялостно разрешаване на специфичните проблеми на конкретния клиент.

Правна помощ по ЗОП

Правни съвети, решаване на практически казуси, отговори на въпроси от практиката на обществените поръчки, изготвяне на документация, управление на процеси.

Електронен портал

Всичко за обществените поръчки на едно място – есинствения в България портал дискутиращ всички въпроси за обществените поръчки

Свържете се с нас

Горещ телефон +359 700 20 680

(+359) 882 653 036

asistent@zopplus.com