ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА МАЙ-ЮНИ 2020 г.

ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА МАЙ-ЮНИ 2020 г.

От началото на 2020 г., стартира задължителното електронно възлагане на обществени поръчки и поддържане на профил на купувача чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП. След приключване на извънредното положение, ще бъде реализиран и втория етап от този дигитален преход. С това всички възложители в България ще възлагат в системата ЦАИС ЕОП от м. юни 2020 г.. 

Всички сме наясно, че за преодоляването на посочените предизвикателства се изисква изграждане на изцяло нови умения за справяне с променените правила и навлизащите технологични решения. В подобни моменти от решаващо значение е възможността да се използват услугите квалифицирани експерти по обществени поръчки, които могат да окажат компетентна подкрепа и да помогнат за разрешаването на конкретно възникнала ситуация или проблем

Именно такава експертна подкрепа получават нашите клиенти. 

“ЗОП ПЛЮС АСИСТЕНТ“ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Какво ви предлагаме?

СПЕЦИАЛИЗИРАНА услуга по цялостна подкрепа при работата по планиране, възлагане и контрол на обществените поръчки чрез системата на ЦАИС ЕОП.

ПРОМО ОФЕРТАТА за услугата “ЗОП+ Асистент” по обществени поръчки включва:

  • Експертна подкрепа при прогнозиране, планиране и изготвяне на технически спецификации. Недопускане разделяне на поръчки. 
  • Подкрепа чрез правни съвети при подготовката, обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП; 
  • Проверка на проекти на документации, обявления, решения, обяви и покани, в т.ч. и  присъздаване и структуриране на е-обществени поръчки;
  • Консултиране за работа в платформата ЦАИС ЕОП;
  • Консултации по казуси свързани с обществените поръчки.

Предвид важността Ви като наш клиент, Ви предлагаме и следните БОНУСИ: 

  • Безплатно участие на двама служители на възложителя в наш учебен Уебинар за работа със системата ЦАИС ЕОП;
  • Безплатен едногодишен абонамент за Списание „ЗОП ПЛЮС“ (12 броя) – хартиен и електронен вариант;
  • Безплатна актуализация на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки по чл. 244 от ЗОП, съгласно изискванията за електронно възлагане в ЦАИС ЕОП. 

В съответствие с настоящото предложение, възнаграждението за предоставяне на пълния пакет от дейности по услугата “ЗОП+ Асистент” по обществени поръчки, заедно с бонус предложенията, е в размер на 800 лв. месечно без ДДС.

ЗАЩО НИЕ СМЕ ПОДХОДЯЩИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС?

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече седем години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ по всички въпроси, свързани с настоящото предложение, може да получите на тел. 0882653036 , на редакционната ни поща zopplus@gmail.com, както и на сайта zopplus.com.

Ангажирайте услугите на Вашия “ЗОП ПЛЮС АСИСТЕНТ“ по обществени поръчки, осигурете си един наистина успешен старт на пътуването в неизследваните територии  на дигиталните обществени поръчки!

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение! 


ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”


 *Промоционалната оферта е валидна при сключване на едногодишен договор за услугата „ЗОП ПЛЮС АСИСТЕНТ“ в периода 13 май – 13 юни 2020 г.